Kestävät teräsratkaisut

Norexilla kestävyys ei ole toissijainen arvo; se on liiketoimintamallimme.

KESKITTYMINEN

Kestävyyslausunto

Keskitymme aina maksimoimaan maailman teräksen hyödyntämisen ja luomaan kestäviä teräsratkaisuja. Tämä perustuu jätteen minimointiin, tuottavuuden lisäämiseen, kustannusten ja ympäristövaikutusten vähentämiseen sidosryhmillemme sekä teräksen eliniän pidentämiseen.

Uskomme, että kestävyys ei ole kompromissi; se on kaikkien resurssien optimointia ja ympäristöystävällisemmän terästeollisuuden edistämistä. Norex on ylpeä siitä, että se näyttelee merkittävää roolia tässä pyrkimyksessä, varmistaen, että teräs säilyy modernin elämän kulmakivenä kunnioittaen samalla planeettamme resursseja.

ROOLI

Roolimme teräksen elinkaaressa

Teräs on olennainen materiaali maailmassamme, ja sen tuotannolla on merkittävä vaikutus sekä ympäristöön että resursseihin. Norexilla on tärkeä rooli teräksen käytön optimoinnissa koko sen elinkaaren ajan, edistäen kestävyyttä tinkimättä laadusta. Tarjoamalla vaihtoehtoja teräksen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen edistämme kiertotaloutta. Työmme keskittyy siihen, että teräs voi käydä läpi useita elinkaaria, mikä vähentää uuden tuotannon tarvetta ja minimoi jätteen ja tarpeettomat CO2-päästöt.

Norex auttaa tekemään teräksen elinkaaresta kestävämmän seuraavilla tavoilla:

Terästuotannossa syntyy väistämättä joitakin virheellisiä tuotteita – usein tämä johtaa siihen, että terästehtaat sulattavat materiaalin uudelleen. Usein nämä tuotteet ovat riittävän hyvälaatuisia, jotta monet valmistajat voivat käyttää niitä. Norexin Teräskauppaosasto on erikoistunut hankkimaan tätä sekundääri terästä ja jakamaan sitä valmistajille varmistaen, että he saavat hyvän käsityksen käyttökelpoisuudesta heidän erityistarpeidensa osalta. Tämä toiminta johtaa teräksen eliniän pidentämiseen, jätteen vähentämiseen ja ympäristövaikutusten pienentämiseen.

Terästuotannossa syntyy myös romua ja materiaalia, joka ei täytä valmistajan standardeja. Tämä materiaali on sulatettava uudelleen, Norexin Service hallinnoi materiaalia mahdollisimman tehokkaasti. Laajan kokemuksen avulla Norex optimoi romun ja kuonan hallintaprosesseja, mikä johtaa vähäisempään energiankulutukseen, parantuneeseen turvallisuuteen ja kaikkiaan kestävämpään terästuotantoon.

TURVALLINEN TYÖPAIKKA

Turvallinen työpaikka ja jatkuva parantaminen

Norexilla turvallisuus on kaiken toimintamme perusta. Sitoudumme varmistamaan turvallisen ja terveellisen työympäristön kaikille. Saavutamme tämän omistautuneiden ennaltaehkäisevien turvallisuustoimien, dokumentoitujen menettelytapojen ja jatkuvien parannusten avulla, jotka yhdistävät juurisyy analyysin korjaaviin toimenpiteisiin.

RAPORTIT

Kestävän Kehityksen Raportit

Kestävän kehityksen raporteissamme avaamme ovet edistymiseemme, haasteisiimme ja oppimiimme asioihin. Raporttimme tarjoavat näkemyksiä matkastamme vähentääksemme hiilijalanjälkeämme, optimoidaksemme resurssien käyttöä ja edistääksemme monimuotoisuutta ja osallisuutta. Uskomme läpinäkyvään raportointiin, jotta voimme näyttää jatkuvat ponnistelumme työmme parantamiseksi ja optimoimiseksi, mikä kaikki edistää kestävämpää terästeollisuutta.

2022

2021

POLITIIKAT

Politiikat Norexilla

Norexilla uskomme, että liiketoimintakäytäntöjemme tulisi ohjautua sitoutumisestamme yhteiskuntavastuuseen. Politiikkamme heijastavat arvojamme ja periaatteitamme ja tarjoavat viitekehyksen toiminnallemme. Olemme sitoutuneet noudattamaan näitä käytäntöjä ja varmistamaan, että liiketoimintakäytäntömme ovat kestäviä ja vastuullisia.