Warunki Ogólne

1. Akceptacja Warunków:
Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się przestrzegać i być związany niniejszymi warunkami i postanowieniami.

2. Własność Intelektualna:
Wszystkie treści na tej stronie, w tym teksty, zdjęcia i projekt, są własnością Norex International AB. Niedozwolone jest ich używanie lub reprodukowanie.

3. Obowiązki Użytkownika:
Użytkownicy są odpowiedzialni za dokładność dostarczanych informacji na stronie. Każde nadużycie lub nieautoryzowany dostęp jest surowo zabroniony.

4. Zmiany w Warunkach:
Norex International AB zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie. Kontynuowanie korzystania ze strony po dokonaniu zmian oznacza akceptację zmodyfikowanych warunków.

5. Ograniczenie Odpowiedzialności:
Norex International AB nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe ani wynikowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze strony.

6. Prawo właściwe:
Niniejsze warunki podlegają prawu Szwecji. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy Szwecji.

x