Zrównoważone rozwiązania stalowe

W Norex zrównoważony rozwój nie jest dodatkiem; to nasz model biznesowy.

NASZA MISJA

Oświadczenie o Zrównoważonym Rozwoju

Naszym celem zawsze było maksymalne wykorzystanie światowej stali i tworzenie zrównoważonych rozwiązań stalowych. Istota tego polega na minimalizacji odpadów, zwiększaniu produktywności, redukcji kosztów i śladu ekologicznego dla naszych interesariuszy oraz maksymalizacji żywotności stali.

Wierzymy, że zrównoważony rozwój nie polega na kompromisie; chodzi o optymalizację każdego zasobu i promowanie bardziej odpowiedzialnej ekologicznie branży stalowej. Norex z dumą odgrywa znaczącą rolę w tym dążeniu, zapewniając, że stal pozostaje fundamentem współczesnego życia, jednocześnie szanując zasoby naszej planety.

NASZA ROLA

Nasza rola w cyklu życia stali

Stal jest niezbędnym materiałem w naszym świecie, a jej produkcja ma znaczący wpływ zarówno na środowisko, jak i zasoby. Norex odgrywa ważną rolę w optymalizacji wykorzystania stali przez cały jej cykl życia, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju bez kompromisów w zakresie jakości. Poprzez dostarczanie opcji ponownego wykorzystania i recyklingu stali, promujemy gospodarkę o obiegu zamkniętym. Nasza praca koncentruje się na zapewnieniu, że stal może mieć wiele cykli życia, zmniejszając zapotrzebowanie na nową produkcję i minimalizując odpady oraz niepotrzebne emisje CO2.

Norex wpływa na cykl życia stali w następujący sposób:

Podczas produkcji stali nieuchronnie powstają produkty z wadami – często prowadzi to do przetapiania materiału przez huty stali. Często te produkty są wystarczająco dobrej jakości, aby mogły być używane przez wielu producentów. Dział handlu stalą Norex specjalizuje się w pozyskiwaniu tej stali drugiej jakości i dystrybucji jej do producentów, zapewniając im dobre zrozumienie użyteczności w odniesieniu do ich specyficznych potrzeb. Ta operacja prowadzi do wydłużenia żywotności stali, redukcji odpadów i zmniejszenia wpływu na środowisko.

Podczas produkcji stali powstaje również złom i materiał wadliwy. Gdy ten materiał musi zostać przetopiony, usługi hutnicze Norex zarządzają materiałem tak efektywnie, jak to możliwe. Dzięki dużemu doświadczeniu Norex optymalizuje procesy zarządzania złomem i żużlem, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii, poprawę bezpieczeństwa i ogólnie bardziej zrównoważoną produkcję stali.

BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY

Bezpieczne miejsce pracy i ciągłe ulepszenia

W Norex bezpieczeństwo jest fundamentalne dla naszej działalności. Naszym zobowiązaniem jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy dla wszystkich. Osiągamy to dzięki dedykowanym profilaktycznym środkom bezpieczeństwa, udokumentowanym procedurom oraz ciągłym usprawnieniom, które łączą analizę przyczyn z działaniami korygującymi.

RAPORTY

Raporty o Zrównoważonym Rozwoju

W naszych raportach zrównoważonego rozwoju otwieramy drzwi do naszych postępów, wyzwań i nauk. Nasze raporty dostarczają wglądów w naszą podróż mającą na celu zmniejszenie naszego śladu węglowego, optymalizację zużycia zasobów i promowanie różnorodności i integracji. Wierzymy w transparentne raportowanie, aby pokazać nasze ciągłe wysiłki na rzecz poprawy i optymalizacji naszej pracy, co przyczynia się do bardziej zrównoważonej branży stalowej.

2022

2021

ZASADY

Zasady w Norex

W Norex wierzymy, że nasze praktyki biznesowe powinny być kierowane naszym zaangażowaniem na rzecz odpowiedzialności społecznej. Nasze wytyczne odzwierciedlają wartości i zasady oraz stanowią ramy dla naszych działań. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tych zasad i zapewnienia, że nasze praktyki biznesowe są zrównoważone i odpowiedzialne.

x