Allmänna villkor

1. Acceptans av villkor:
Genom att få tillgång till eller använda denna webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor.

2. Immaterialrätt:
Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, bilder och design, är egendom som tillhör Norex International AB. Obehörigt användande eller reproduktion är förbjudet.

3. Användaransvar:
Användare är ansvariga för noggrannheten i den information de lämnar på webbplatsen. Missbruk eller obehörig åtkomst är strängt förbjudet.

4. Ändringar av villkor:
Norex International AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. Fortsatt användning av webbplatsen efter ändringar utgör godkännande av de ändrade villkoren.

5. Ansvarsbegränsning:
Norex International AB ansvarar inte för några direkta, indirekta, incidentella eller följdskador som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda webbplatsen.

6. Lagstiftning:
Dessa villkor regleras av svensk lag. Eventuella tvister som uppstår ska lösas i svenska domstolar.