Hållbara stållösningar

På Norex är hållbarhet inte en eftertanke; det är vår affärsmodell.

VÅRT FOKUS

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt fokus har alltid varit att maximera användningen av världens stål och skapa hållbara stållösningar. Detta gör vi genom att minimera avfall, öka produktiviteten, minska kostnader och miljöpåverkan för våra intressenter samt maximera stålets livslängd.

För oss handlar hållbarhet inte om kompromisser; det handlar om att optimera varje resurs och främja en mer miljöansvarig stålindustri. Norex är stolta över den viktiga roll vi har i detta arbete för att säkerställa att stål förblir en hörnsten i det moderna samhället samtidigt som vi respekterar planetens resurser.

VÅR ROLL

Vår roll i stålets livscykel

Stål är ett nödvändigt material i vår värld och dess produktion har en betydande påverkan på både miljö och resurser. Norex spelar en viktig roll i att optimera användningen av stål under hela dess livscykel och bidrar till hållbarhet utan att kompromissa med kvaliteten. Genom att erbjuda alternativ för återanvändning och återvinning av stål främjar vi en cirkulär ekonomi. Vårt arbete fokuserar på att säkerställa att stål kan ha flera livscykler för att minska behovet av nyproduktion och minimera avfall och onödiga koldioxidutsläpp.

Norex bidrar till en mer hållbar livscykel för stål på följande sätt:

Vid stålproduktion tillkommer det alltid ett antal produkter med defekter – stålverken kan vanligtvis smälta om materialet. Dessa produkter är oftast av tillräckligt god kvalitet för att inte påverka stålets användningsmöjligheter. Norex Trade division är specialiserad på att köpa in detta sekunda stål och distribuera det till tillverkare genom att ge dem en god förståelse för dess möjligheter i förhållande till deras specifika behov. Denna verksamhet resulterar i en förlängd livslängd för stål, minskat avfall och minskad miljöpåverkan.

Vid stålproduktion uppstår det också skrot och material som är för defekt för att användas av tillverkare. När detta material behöver smältas om hanterar Norex Service division materialet så effektivt som möjligt. Med stor erfarenhet optimerar Norex processer för skrot- och slagg-hantering vilket leder till minskad energiförbrukning, förbättrad säkerhet och en mer hållbar stålproduktion.

SÄKER ARBETSPLATS

Säker arbetsplats och kontinuerliga förbättringar

På Norex är säkerhet grundläggande för allt vi gör. Vårt åtagande är att säkerställa en säker och hälsosam arbetsplats för alla. Detta uppnår vi genom dedikerade förebyggande säkerhetsåtgärder, dokumenterade rutiner och kontinuerliga förbättringar som kopplar rotorsaksanalys till korrigering av åtgärder.

RAPPORTER

Hållbarhetsrapporter

I våra hållbarhetsrapporter öppnar vi dörrarna till våra framsteg, utmaningar och lärdomar. Våra rapporter ger insikt i vår resa för att minska vårt koldioxidavtryck, optimera resursanvändning och främja mångfald och inkludering. Vi tror på transparent rapportering för att visa våra pågående ansträngningar för att förbättra och optimera vårt arbete, vilket bidrar till en mer hållbar stålindustri.

2022

2021

POLICYER

Policyer på Norex

På Norex anser vi att våra affärsmetoder bör styras av vårt engagemang för socialt ansvar. Våra policyer speglar våra värderingar och principer och ger en ram att utgå ifrån för vår verksamhet. Vi är engagerade i att upprätthålla dessa policyer och säkerställa att våra affärsmetoder är hållbara och ansvarsfulla.